• Anh trai
 • Anh phai

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 3,428,806 Đang online : 138
  Danh Sách Các Đại Sứ Quán Không Có Mặt Ở Việt Nam
  Bookmark and Share

   

  1. AFGHANISTAN: ĐSQ Afghanistan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 8 Dong Zhi Men Wai Da Jie Beijing, China
   • Tel: +86-10-65320240
   • Fax: +86-10-65322269
   • Email: afgemb.beijing@gmail.com          

  2. ALBANIA: ĐSQ Albania tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

   • 2952 Jalan Bukit Ledang, Off Jalan Duta, Kuala Lumpur, Malaysia
   • Tel: +60-3-20937808
   • Fax: +60-3-20937359
   • Email: albania@strearmyx.com

  3. ANGOLA: ĐSQ Angola tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 81 Ta Yuan Diplomatic Office Building
   • Tel: +86-10-65326968
   • Fax: +86-10-65326992

  4. ARMENIA: ĐSQ Armenia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 9 Tayuan Nanxiaojie, Chaoyang District, Beijing, 100600
   • Tel: +86-10-65325677
   • Fax: +86-10-65325654
   • Email: armchinaembassy@mfa.am

  5. AZERBAIJAN: ĐSQ Azerbaijan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Qijiayuan Diplomatic Compound Villa No.B-3, 100600 Beijing
   • Tel: +86-10-65324614
   • Fax: +86-10-65324615
   • Email: mailbox@azerbembassy.org.cn

  6. BAHRAIN: ĐSQ Bahrain tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing 10-06 No.22, Dong Fang Donglu Road Liangmaqiao Diplomatic Residence Compound
   • Tel: +86-10-65326483
   • Fax: +86-10-65326393
   • Email: kingdombahrain@yahoo.cn

  7. BENIN: ĐSQ Bênanh tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 38 Guang Hua Lu 100600 Beijing
   • Tel: +86-10+65322741-2302
   • Fax: +86-10-65325103

  8. BURKINA FASO: ĐSQ tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

   • F-3/1, Vasant Vihar, New Delhi 110057
   • Tel: +91-11-26140641
   • Fax: +91-11-26140630
   • Email: emburnd@bol.net.in

  9. BURUNDI: ĐSQ Burundi tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 25 Guang Hua Lu
   • Tel: +86-10-65321801
   • Fax: +86-10-65322381
   • Email: ambbubei@yahoo.fr

  10. COLOMBIA: ĐSQ Colombia tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

   • 19A-28-2, Level 28, UOA Center No.19 Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur
   • Tel: +60-3-21645488 / 89
   • Fax: +60-3-21645487
   • Email: emcomal@streamyx.com / Website: www.embcolombia.com.my

  11. CROATIA: ĐSQ Croatia tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

   • Số 3 Jalan Mengkuang, Off Jalan Ru, Ampang, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia
   • Tel: +60-3-42535340
   • Fax: +60-3-42535217
   • Email: croemb.kuala-limpur@mvpei.hr

  12. CYPRUS: ĐSQ Síp tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

   • New Delhi, 67 Jor Bagh New Delhi 110003
   • Tel: +91-11-24697503
   • Fax: +91-11-24628828
   • Email: delhihc@mfa.gov.cy

  13. DEMOCRATC REPUBLIC OF THE CONGO: ĐSQ Côngô tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

   • New Delhi, B3/61, Safdarjung Enclave, New Delhi 110029
   • Tel: +91-11-41660976
   • Fax: +91-11-41663152
   • Email: congoembassy@yahoo.co.in

  14. DOMINICA: ĐSQ Dominica tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

   • New Delhi, 4 Munirka Marg 1st Floor Vasant Vihar, New Delhi 110057
   • Tel: +91-11-46015000
   • Fax: +91-11-46015004
   • Email: hans@dr-embassy-india.com

  15. EAST TIMOR: ĐSQ Đông Timo tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

   • 62 Jalan Ampang Hilir 55000 Kuala Lumpur
   • Tel: +60-3-42562046
   • Fax: +60-3-42562016
   • Email: embaixoda_tl_kl@yahoo.com

  16. ECUADOR: ĐSQ Êcuađo tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

   • 142-C, Jalan Ampang, Wisma Selangor Dredging, 10th Fool, West Block, 50450, Kuala Lumpur
   • Tel: +60-3-21605078
   • Fax: +60-3-21635096
   • Email: embecua@po.jaring.my

  17. EQUATORIAL GUINEA: ĐSQ Ghine Xích đạo tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 2 Dong Si Jie, San Li Tun 100600 Beijing
   • Tel: +86-10-65323679
   • Fax: +86-10-65320438
   • Email: embassy.beijing@mfa.ee

  18. ESTONIA: ĐSQ Extônia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • C-617/618, Office Building of Beijing Lufthansa Center, Chaoyang Dist. Beijing 100125
   • Tel: +86-10-64637913
   • Fax: +86-10-64637908
   • Email: embassy.beijing@mfa.ee

  19. ETHIOPIA: ĐSQ Êtiôpia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing 3 Xiushuinanjie, Jianwai
   • Tel: +86-10-65325258
   • Fax: +86-10-65325591
   • Email: ethiochina@yahoo.com

  20. FIJI: ĐSQ Cộng hoà Phigi tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

   • Level 2 Menara Chan, 138 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
   • Tel: +60-3-27323335
   • Fax: +60-3-27327555
   • Email: fhckl@pd.jaring.my

  21. GHANA: ĐSQ Gana tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 8 San Li Tun Lu Beijing, 100600
   • Tel: +86-10-65321319 / 65321544
   • Fax: +86-10-65323602
   • Email: ghaemb@public.bta.net.cu

  22. GUINEA: ĐSQ Ghinê tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 2 Xi Liu Jie, San Li Tun Beijing 100600
   • Tel: +86-10-65323649
   • Fax: +86-10-65324957

  23. ICELAND: ĐSQ Aixơlen tại Bắc Kinh kiêm nhiệm Việt Nam

   • Landmark Tower 1#802, 8 Dong San Huan Bie Lu Chaoyang Dist, 100004 Beijing, China
   • Tel: +86-10-65907795/6
   • Fax: +86-10-65907801
   • Email: icemb.beijing@utn.stjr.is

  24. IVORY COAST: ĐSQ Cốtđivoa (Bờ Biển Ngà) tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing 9 San Li Tun, Bei Xiao Jie Chaoyang Dist.
   • Tel: +86-10-65321223
   • Fax: +86-10-65322407
   • Email: culture@ambaci.org

  25. JAMAICA: ĐSQ Giamaica tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing 6-2-72 Jian Guo Men Wai, Diplomatic Compound, #1 Xiu Shui Str, Beijing 100600
   • Tel: +86-10-65320670

  26. JORDAN: ĐSQ Gioócđani tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • 5 Dong Liu Jie, San Li Tun, Chaoyang Dist, Beijing 100600
   • Tel: +86-10-65323906
   • Fax: +86-10-65323283
   • Email: beijingmission@jordan-embassy.com

  27. KAZAKHSTAN: ĐSQ Cadăcxtan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • 9 Dong Liu Jie, San Li Tun, Beijing, 100600
   • Tel: +86-10-65326182
   • Fax: +86-10-65326183
   • Email: kz@kazenbchina.org

  28. KYRGYZSTAN: ĐSQ Cưrơgưdơxtan tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • 2-4-1, Tayuan Diplomatic Office Building, Beijing, China
   • Tel: +86-10-65326458
   • Fax: +86-10-65326459

  29. LITHUANIA: ĐSQ Lítva tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Tel: +86-10-84518520
   • Fax: +86-10-84514442
   • Email: amb.cn@urm.lt

  30. LEBANON: ĐSQ Libăng tại Nhật Bản kiêm nhiệm Việt Nam

   • Chiyoda House Bldg., 5th Fl, 2-17-8 Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
   • Tel: +81-3-35801227
   • Fax: +81-3-35802281

  31. LESOTHO: ĐSQ Lêxôthô tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

   • New Delhi, B8/19, Vasant Vihar New Delhi - 110057
   • Tel: +91-11-41660713
   • Fax: +91-11-26141636
   • Email: lesothonewdelhi@airtelmail.in

  32. MACEDONIA: ĐSQ Mácxêđônia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, San Li Tun Diplomatic Compound
   • Tel: +86-10-65327846
   • Fax: +86-10-65327847
   • Email: beijing@mfa.gov.mk

  33. MADAGASCAR: ĐSQ Mađagaxca tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 3 San Li Tun, Dong Jie Beijing, 100600
   • Tel: +86-10-65322785
   • Fax: +86-10-65322102
   • Email: ambamadbeijing@yahoo.com

  34. MALDIVES: ĐSQ Manđivơ tại Ấn Độ kiêm nhiệm Việt Nam

   • New Delhi B2, Anand Niketan, New Delhi-110057
   • Tel: +91-11-41435701
   • Fax: +91-11-41435709
   • Email: admin@maldiveshighcom.in

  35. MALI: ĐSQ Mali tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 8 Dong Si Jie, San Li Tun
   • Tel: +86-10-65321704
   • Fax: +86-10-65321618
   • Email: ambamali@public2.bta.net.cn

  36. MALTA: ĐSQ Manta tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • 1-51 San Li Tun, Diplomatic Compound
   • Tel: +86-10-65323114
   • Fax: +86-10-65326125
   • Email: maltaembassy.beijing@gov.mt

  37. MAURITANIA: ĐSQ Môritani tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 9 Dong San Jie San Li Tun
   • Tel: +86-10-65321346
   • Fax: +86-10-65321685

  38. NAMIBIA: ĐSQ Namibia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 2-9-2, Tayuan Diplomatic Office Building, Beijing, P.R. China, 100600
   • Tel: +86-10-65324810
   • Fax: +86-10-65324549
   • Email: nanemb@eastnet.com.cn

  39. NEPAL: ĐSQ Nêpan tại Hàn Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • 445-7 Huam Dong, Yongsan Gu Seoul
   • Tel: +82-2-37899770
   • Fax: +82-2-7368848
   • Email: nepembseoul@yahoo.com             / Website: www.nepembseoul.gov.np

  40. OMAN: ĐSQ Ôman tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam

   • 82 Saeng Thong Thani Tower, 32nd Floor, North Sathorn Road Bangkok 10500
   • Tel: +66-2-6399380
   • Fax: +66-2-6399390
   • Email: embassyoman@yahoo.com

  41. PALAU: ĐSQ Palau tại Philippin kiêm nhiệm Việt Nam

   • Unit 101, Marbella Condo II, 2071 Roxas Blvd, Malate, Manila
   • Tel: +63-2-5222849
   • Fax: +63-2-5210402
   • Email: ropembassy_pi@pldtdsl.net

  42. PAPUA NEW GUINEA: ĐSQ Papua Niu Ghinê tại Indonesia kiêm nhiệm Việt Nam

   • Panin Bank Centre, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031-Japan
   • Tel: +62-21-72511218
   • Fax: +62-21-7201012
   • Email: kdujkt@cbn.net.id

  43. PARAGUAY: ĐSQ Paraguay tại Nhật Bản kiêm nhiệm Việt Nam

   • 3-6-33, Nishigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031- Japan
   • Tel: +81-3-34933071
   • Fax: + 81-3-34933075
   • Email: embajada-consulado@embapar.jp / Website: www.embajar.jp

  44. PERU: ĐSQ Pêru tại Bangkok kiêm nhiệm Việt Nam

   • Glas Haus Building, 16th Floor, 01 Soi Sukhumvit 25, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
   • Tel: +66-2-2606243
   • Fax: +66-2-2606244
   • Email: peru@peruthai.or.th / Website: www.peru.org.pe

  45. PORTUGAL: ĐSQ Bồ Đào Nha tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam

   • 26 Bush Lane, New Road Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
   • Tel: +66-2-2342123
   • Fax: +66-2-6396113
   • Email: banguecoque@mne.pt

  46. QATAR: ĐSQ Cata tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam

   • 14th Floor, Capotal Tower, All Season Place, 87/1 Wireless Road Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
   • Tel: +66-2-6601111
   • Fax: +66-2-6601122
   • Email: info@qatarembassy.or.th / Website: www.qatarembassy.org.th

  47. CONGO: ĐSQ Cônggô tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 7 San Li Tun, Dong Si Jie, Chaoyang Dist, Beijing
   • Tel: +86-10-65321387
   • Fax: +86-10-65322915
   • Email: ambacob@yahoo.fr

  49. RWANDA: ĐSQ Ruanđa tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • 30 Xiushui Beijie 100600 Beijing
   • Tel: +86-10-65322193
   • Fax: +86-10-65322006
   • Email: ambabeijing@minaffet.gov.rw

  50. SERBIA: ĐSQ Xécbia tại Indonesia kiêm nhiệm Việt Nam

   • Jalan H.O.S. Cokaroaminoto 109 menteng Jakarta Pusat 10310
   • Tel: +62-21-3143560
   • Fax: +62-21-3143613
   • Email: embjakarta@serbian-embassy.org

  51. SEYCHELLES: ĐSQ Xâysen tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, Room 1105, The Spaces, 8 Dong Da Qiao Lu Road, Chaoyang Dist
   • Tel: +86-10-58701192
   • Fax: +86-10-58701219
   • Email: embassy@seychelles-cn.org

  52. SLOVENIA: ĐSQ Slovenia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • 57 Block F, Ya Qu Yuan King’s Garden Villas 18 Xiao Yun Road, Chao Yang Dist, Beijing 100016
   • Tel: +86-10-64681030
   • Fax: +86-10-64681040
   • Email: vpe@gov.si

  53. SOMALIA: ĐSQ Somali tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 2 San Li Tun Lu, Chao Yang Dist
   • Tel: +86-10-65321651
   • Fax: +86-10-65321752
   • Email: somaliaemb.beij@yahoo.com

  54. SYRIA: ĐSQ Xiri tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • 6 Dongsi Jie, San Li Tun, Chaoyang Dist, Beijing 100600
   • Tel: +86-10-65321372
   • Fax: +86-10-65321575
   • Email: sy@syria.org.cn

  55. TANZANIA: ĐSQ Tanzania tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • 8 Ling Ma He Nan Lu Chaoyang, Beijing 100600
   • Tel: +86-10-65321491
   • Fax: +86-10-65324351
   • Email: tanrep@tanzaniaembassy.org.cn

  56. TOGO: ĐSQ Tô gô tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 11 Dongzhi Wai Dajie 100600 San Li Tun
   • Tel: +86-10-65322202
   • Fax: +86-10-65325884
   • Email: ambattogochine@yahoo.fr

  57. TUNISIA: ĐSQ Tuynidi tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 1 San Li Tun Dong Jie Beijing 100600
   • Tel: +86-10-65322435
   • Fax: +86-10-65325818
   • Email: at_beijing@netchina.com.cn

  58. UGANDA: ĐSQ Uganda tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • Beijing, 5 San Li Tun Dong Jie 100600 Beijing
   • Tel: +86-10-65321708
   • Fax: +86-10-65322242
   • Email: ugembssy@public.bta.net.cn ; Website: www.ugandaembassycn.org

  59. URUGUAY: ĐSQ Urugay tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

   • Lot 6E, 6th Floor UBN Tower 10, Jalan P, Ramlee, 50250 Kuala Lumpur, Malaysia
   • Tel: +60-3-20313669
   • Fax: +60-3-23315669
   • Email: urukuala@streamyx.com

  60. UZBEKISTAN: ĐSQ Udơbêkixtan tại Indonesia kiêm nhiệm Việt Nam

   • Menara Raijawali, 17th Floor, J1, Mega Kuningan, Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950
   • Tel: +62-21-5222581
   • Fax: +62-21-5222582
   • Email: inbox@uzbemb.or.id

  61. YEMEN: ĐSQ Yêmen tại Malaysa kiêm nhiệm Việt Nam

   • 7 Jalan Kedondong, Off Jalan Ampang Hilir, Kuala Lumpur 55000
   • Tel: +60-3-42511793
   • Fax: +60-3-42511794
   • Email: secretary@yemennembassykl.com

  62. ZAMBIA: ĐSQ Dămbia tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam

   • 5 Dongsi Jie, Chaoyang Dist, Beijing 100600
   • Tel: +86-10-65321554
   • Fax: +86-10-65321891
   • Email: info@zambiaembassychina.cn

  63. ZIMBABWE: ĐSQ Dimbabuê tại Malaysia kiêm nhiệm Việt Nam

   • Kuala Lumpur, 124 Jalan Sembilan, Taman Ampang Utama 68000 Ampang, Selangor
   • Tel: +60-3-42516778
  • Fax: +60-3-42527252
   • Email:  zhck@streamxy.com
  Các thông tin khác :

Hỗ trợ trực tuyến

Visa nhập - Gia hạn Visa
Ms Thi:
Mr Tuấn:
04.3927-5668
Visa xuất - Dịch vụ khác
Ms Hường:
04.3927-5660
Dịch vụ xe - Hộ chiếu
Mr Trọng:
04.3927-5667