• Anh trai
 • Anh phai

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 3,428,829 Đang online : 138
  Cấp mới Visa 6 tháng lưu trú tại Việt nam
  Bookmark and Share

  Bảng giá gia hạn visa Việt Nam

  VIET NAM VISA EXTENSION’s QUOTATION

  (Áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2016)

  (Applied from 01August 2016)

   

  Quốc tịch thường + Quốc tịch Châu Âu ( Nhập cảnh 3-6 tháng trở lại)

  ORDINARY NATION +EUROPE NATION (3-6 months)


  Vào theo diện MIỄN THỊ THỰC ( Không phải làm Visa khi nhập cảnh) danh sách: các quốc gia được miễn thị thực

  ( VISA –FREE when entrying Vietnam) Listing of countries that  do-not requie visa  1.Nhập cảnh theo diện Miễn Thị Thực ( Áp dụng Miễn đơn phương -Nhập cảnh tại tất cả các Cửa khẩu Quốc tế vào Việt nam )

  các nước miễn thị thực đơn phương

   

  Entering Vietnam with visa waiver ( Vietnam unilateral visa exemption)

   

  Cấp lưu trú 15 ngày : 65$

  Extension stay 15 days: 65$

   

  Cấp mới 1 tháng 1 lần : Tạm dừng

  Renewal 1 month single: stop provionally

   

  Cấp mới 3 tháng 1 lần : Tạm dừng

  Renewal 3 month single: Stop provionally

   

  Cấp mới 3 tháng nhiều lần: Tạm dừng

  Renewal 3 months multiple: Stop provionally

   

  2.Nhâp cảnh theo diện Miễn Thị Thực ( Áp dụng Miễn song phương -Nhập cảnh tại tất cả các Cửa khẩu Quốc tế vào Việt nam )

   

  miễn thị thực song phương


  Entering Vietnam with visa waiver ( Vietnam bilateral visa exemption)

   

  Cấp lưu trú 15 ngày : 60$

  Extension stay 15 days: 60$

   

  Cấp mới 1 tháng 1 lần : 140$

  Renewal 1 month single: 140$

   

  Cấp mới 2 tháng 1 lần : 210$

  Renewal 2 months single: 210$

   

  Cấp mới 2 tháng nhiều lần: 250$

  Renewal 2 months multiple: 250$

   

  3. Visa Du lịch (DL) Cấp ở Đại sứ quán -Cửa khẩu

  cấp visa du lịch


  Tourist visa (DL) issued at Vietnamese embassy in overseas or upon arrival


  Áp dung khách nhập cảnh Nội Bài- Hữu Nghị Quan

   Visa sử dụng gốc 1 tháng:

  Gia hạn lưu trú 1 tháng: 80$

  Extension stay 1 month: 80$

  Gia hạn lưu trú 2 tháng: 150$

  Extension stay 2 month: 150$


   Visa sử dụng gốc 3 tháng:

  Gia hạn lưu trú 1 tháng: 150$

  Extension stay 1 month: 150$

   

   Áp dung khách nhập cảnh Tân Sân Nhất- Mộc Bài

  Visa sử dụng gốc 1 tháng:

  Gia hạn lưu trú 1 tháng: 50$

  Extension stay 1 month: 50$

   Gia hạn lưu trú 2 tháng: 70$

  Extension stay 2 month: 70$

   Gia hạn lưu trú 3 tháng: 250$

  Extension stay 3 month: 250$

   Cấp mới 3 tháng nhiều lần: Tạm dừng

  Renewal 3 months multiple: Stop provionally

   

  Visa sử dụng gốc 3 tháng

  Gia hạn lưu trú 1 tháng: 100$

  Extension stay 1 month: 100$

   

   

  4.Visa DN- VR- B3  Cấp ở Đại sứ quán- Cửa khẩu

  ký hiệu DN

  DN, VR, B3 visa issued at Vietnamese embassy in overseas or upon arrival

   

  Áp dung khách nhập cảnh Nội Bài- Hữu Nghị Quan

  Cấp mới 1 tháng 1 lần : 150$

  Renewal 1 month single: 150$

   

  Gia hạn lưu trú 1 tháng : Tạm dừng

  Extension stay 1 month: Stop provionally

   

  Gia hạn lưu trú 3 tháng ; 260$

  Extension stay 3 months: 260$

   

  Cấp mới Visa 3 tháng nhiều lần : 340$

  Renewal 3 months multiple: 340$


   Áp dung khách nhập cảnh Tân Sân Nhất- Mộc Bài

  Cấp mới 1 tháng 1 lần : 90$

  Renewal 1 month single: 90$

   

  Gia hạn lưu trú 1 tháng : Tạm dừng

  Extension stay 1 month: Stop provionally

   

  Gia hạn lưu trú 3 tháng ; 115$

  Extension stay 3 months: 115$

   

  Cấp mới Visa 3 tháng nhiều lần : 165$

  Renewal 3 months multiple: 165$

   

  5. Các trường hợp Visa cấp tại Việt nam+...Điều kiện ( Đã từng gia hạn tại các Phòng quản lý xuất nhập cảnh của Tỉnh...)

  dấu lưu trú


  Other visa cases which are issued in Vietnam or extension in provinces 

   

  Gia hạn lưu trú 10 ngày: 65$

  Extension stay 10 dáy: 65$

   

  Gia hạn lưu trú 1 tháng : Tạm dừng

  Extension stay 1 month: Stop provionally

   

  Cấp mới 1 tháng : Tạm dừng 

  Renewal 1 month single: N/A

   

  Gia hạn lưu trú 3 tháng : Tạm dừng

  Extension stay 3 months: Stop provionally

   

  Cấp mới Visa 3 tháng nhiều lần : Tạm dừng

  Renewal 3 months multiple: Stop provionally

   

  *Điều kiện chung để gia hạn Visa Việt nam

  General conditions for visa extension in Vietnam

   

  Visa còn giá trị ở lại Việt nam

  Vietnamese visa is still valided

  Hộ chiếu gốc 

  Original passport

  Địa chỉ lưu trú chính xác ghi ra tờ giấy 

  Staying adrress in Vietnam

  Thời gian: 6-9 ngày làm việc.

  Duration for processing: 6-9 working days

   

   

  Giải thích các ký hiệu trên visa và thẻ tạm trú


  3. Lưu ý: Với những trường hợp ở quá hạn hoặc các quốc tịch Châu phi, Châu Mỹ, Đạo hồi để được tư vấn miễn phí.

  Notice: In case of out of validality or other nationalities such as: AFRICA, AMERICA, ISLAM, please feel free to contact us to know more information


   Liên hệ - Tư vấn trực tiếp về giá và thủ tục


   Văn phòng tại Hà Nội- Quận Ba Đình : 04-39275668 

    Mr Tuấn  098.468.4180 . Email: tuan.ta@tonkinits.com

   

   Văn phòng tại Hồ Chí Minh- Quận 3: 08-3829.9631

    Mr Trọng  0989.26.1368 Email: trong.nt@tonkinits.com

   

  --------

   

  Thông tin tham khảo hữu ích

  1. Quy định mới về thẻ tạm trú cho người nước ngoài
  2. Cách xử lý khi mất hộ chiếu khi đi du lịch
  Các thông tin khác :

Hỗ trợ trực tuyến

Visa nhập - Gia hạn Visa
Ms Thi:
Mr Tuấn:
04.3927-5668
Visa xuất - Dịch vụ khác
Ms Hường:
04.3927-5660
Dịch vụ xe - Hộ chiếu
Mr Trọng:
04.3927-5667