Danh Sách Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Nước Ngoài

 

 Đại sứ quán Việt nam hay Tổng lãnh sự quán Việt nam tại nước ngoài là nơi hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ công dân việt nam đang cư trú, sinh sống & làm việc ở nước ngoài...

Đại sứ quán Việt nam hay Tổng lãnh sự quán Việt nam tại nước ngoài là nơi hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ công dân việt nam đang cư trú, sinh sống & làm việc ở nước ngoài. Để hỗ trợ toàn bộ công dân Việt nam khi có nhu cầu liên hệ trực tiếp, Tonkin Việt nam xin chia sẻ danh sách Đại sứ quán Việt Nam đặt tại các nước trên thế giới...

 

Danh sách Đại sự quán Việt nam Tại nước ngoài

 

CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

 

CHÂU ÂU

 

1

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ 

37

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh 

Vietnam embassy in India

Vietnam embassy in England

2

Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét 

38

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo 

Vietnam embassy in Bangladesh

Vietnam embassy in Austria

3

Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nêy 

39

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan 

Vietnam embassy in Brunei

Vietnam embassy in Poland

4

Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia 

40

Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút 

Vietnam embassy in Cambodia

Vietnam embassy in Belarus

5

Đại sứ quán Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc 

41

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ 

Vietnam embassy in Republic of Korea

Vietnam Embassy in Belgium

6

Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a 

42

Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri 

Vietnam embassy in Indonesia

Vietnam embassy in Bulgaria

7

Đại sứ quán Việt Nam tại Ka-dắc-xtan 

43

Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch 

Vietnam embassy in Kazakhstan

Vietnam embassy in Denmark

8

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào 

44

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức 

Vietnam embassy in Laos

Vietnam embassy in Germany

9

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a 

45

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan 

Vietnam embassy in Malaysia

Vietnam Embassy in The Netherlands

10

Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma 

46

Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri 

Vietnam embassy in Myanmar

Vietnam embassy in Hungary

11

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ 

47

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp 

Vietnam embassy in Mongolia

Vietnam embassy in Greece

12

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản 

48

Đại sứ quán Việt Nam tại Italy 

Vietnam embassy in Japan

Vietnam embassy in Italia

13

Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân 

49

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga 

Vietnam embassy in Newzealand

Vietnam Embassy in Russia

14

Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a 

50

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp 

Vietnam embassy in Australia

Vietnam embassy in France

15

Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan 

51

Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan 

Vietnam embassy in Pakistan

Vietnam embassy in Finland

16

Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin 

52

Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni 

Vietnam embassy in Philippines

Vietnam embassy in Romania

17

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan 

53

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc 

Vietnam embassy in Thailand

Vietnam embassy in Czech

18

Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên 

54

Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-ki-a 

Vietnam embassy in Democratic People's Republic of Korea

Vietnam embassy in Slovakia

19

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Hoa 

55

Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha 

Vietnam embassy in China

Vietnam embassy in Spain

20

Đại sứ quán Việt Nam tại Xinh-ga-po 

56

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kì 

Vietnam embassy in Singapore

Vietnam embassy in Turkey

21

Đại sứ quán Việt Nam tại Xri-Lanca 

57

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển 

Vietnam embassy in Sri Lanka

Vietnam embassy in Sweden

 

TRUNG ĐÔNG

58

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ 

Vietnam embassy in Switzerland

22

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai-cập 

59

Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na 

Vietnam embassy in Egypt

Vietnam embassy in Ukraine

23

Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út 

60

Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan 

Vietnam embassy in Saudi Arabia

Vietnam embassy in Uzbekistan

24

Đại sứ quán Việt Nam tại Ca Ta 

 

CHÂU MỸ

Vietnam embassy in Qatar

25

Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét 

61

Đại sứ quán Việt Nam tại Ac-hen-ti-na 

Vietnam embassy in Kuwait

Vietnam embassy in Argentina

26

Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran 

62

Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin 

Vietnam embassy in Iran

Vietnam embassy in Brazil

27

Đại sứ quán Việt Nam tại Ixaren 

63

Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-da 

Vietnam embassy in Israel

Vietnam embassy in Canada

28

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất 

64

Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê 

Vietnam embassy in UAE

Vietnam embassy in Chile

 

CHÂU PHI

65

Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba 

Vietnam embassy in Cuba

29

Đại sứ quán Việt Nam tại Ang-gô-la 

66

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa kì 

Vietnam embassy in Angola

Vietnam embassy in United States of America

30

Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri 

67

Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô 

Vietnam embassy in Algerie

Vietnam embassy in Mexico

31

Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi 

68

Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma 

Vietnam embassy in Libya

Vietnam embassy in Panama

32

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc 

69

Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la 

Vietnam embassy in Morocco

Vietnam embassy in Venezuela

33

Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-dăm-bích 

  

Vietnam embassy in Mozambique

34

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi 

  

Vietnam embassy in South Africa

35

Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria 

  

Vietnam embassy in Nigeria

36

Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a 

  

Vietnam embassy in Tanzania

 

Tổng Lãnh sự Quán Việt Nam tại nước ngoài

 

CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

1.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bom-bay (Ấn Độ) 
Consulate General of Vietnam in Mumbai (India)

2.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bát-tam-bang (Campuchia) 
Consulate General of Vietnam in Battambang (Cambodia)

3.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xi-ha-núc-vin (Campuchia) 
Consulate General of Vietnam in Shihanoukville (Cambodia)

4.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-băng (Lào) 
Consulate General of Vietnam in Luangprabang (Laos)

5.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xế (Lào) 
Consulate General of Vietnam in Pakse (Laos)

6.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào) 
Consulate General of Vietnam in Savanakhet (Laos)

7.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka - Nhật Bản 
Consulate General of Vietnam in Osaka (Japan)

8.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka - Nhật Bản 
Consulate General of Vietnam in Fukuoka (Japan)

9.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pớt (Ô-xtrây-li-a) 
Consulate General of Vietnam in Perth (Australia)

10.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xít-ni (Ô-xtrây-li-a) 
Consulate General of Vietnam in Sydney (Australia)

11.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn-kèn (Thái Lan) 
Consulate General of Vietnam in Khonkaen (Thailand)

12.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) 
Consulate General of Vietnam in Kunming (China)

13.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng-công (Trung Quốc) 
Consulate General of Vietnam in Hongkong (China)

14.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) 
Consulate General of Vietnam in Nanning (China)

15.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc) 
Consulate General of Vietnam in Guangzhou (China)

CHÂU ÂU

16.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt (Đức) 
Consulate General of Vietnam in Frankfurt (Germany)

17.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ê-ka-tơ-rin-bua(Nga) 
Consulate General of Vietnam in Ekaterinburg (Russia)

18.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vla-đi-ô-xtốc(Nga) 
Consulate General of Vietnam in Vladivostok (Russia)

CHÂU MỸ

19.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hiu-xtơn (Hoa kỳ) 
Consulate General of Vietnam in Houston - Texas

20.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Xan- phran-xi-xcô (Hoa kỳ) 
Consulate General of Vietnam in San Francisco (USA)

 

Các Lãnh Sự quán Việt nam

1. Lãnh sự quán Việt Nam tại Giơ-ne-vơ

Địa chỉ: 30 ch. des Corbillettes 1218 Grand Saconnex, Genève, Suisse (Chỉ dẫn đường đi tới Lãnh sự quán)

Điện thoại: 022 798 48 90 / 022 798 24 85

Fax: 022 798 24 69 / 022 798 07 24

Website: http://www.vietnamconsulate-ge.org/

 

2. Lãnh sự quán Việt Nam tại New York

Địa chỉ: 866 United Nations Plaza, Suite 435. New York, NY 10017. USA

Điện thoại: 001 - 212 - 644 - 0594; 001 - 212 - 644 - 0831;

Fax: 001 - 212 - 644 - 5732;

Email: lsqny@mofa.gov.vn

Website: http://www.vnconsul-ny.org/ ; www.vietnamconsulate-ny.org

 

Các Cơ quan thực hiện chức năng lãnh sự

 

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Địa chỉ: 2f, 3f N. 65 Sung Chiang road, Taipei, Taiwan

Điện thoại: +86 251 66 626

Fax: +86 250 41 761

Lãnh Sự: +86 251 66 648

Fax: +86 251 66 625

Email: vectaipei@mofa.gov.vn

 

Đánh giá
Kết nối với TonKin

VISA NHẬP - GIA HẠN VISA
  Ms Thi     Mr Tuấn

VISA XUẤT - DỊCH VỤ KHÁC   Ms Hường

DỊCH VỤ XE - HỘ CHIẾU   Mr Trọng

Trụ sở TonKin - Hà Nội

  Địa chỉ : Phòng 204, tầng 2, số 18 phố Yên Ninh, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

  Điện thoại : (84-24) 3927 5668

  Website : www.tonkinvn.com

  Email : info@tonkinvn.com

  Mã số thuế : 0104702074

Văn phòng TonKin - Hồ Chí Minh

  Địa chỉ : Phòng 69, Lầu 5, Tháp B Văn phòng, 290 An Dương Vương, P4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

  Điện thoại : (84-28) 3830 3568

  Website : www.tonkinvn.com

  Email : info@tonkinvn.com

  Mã số thuế : 0104702074-003

FANPAGE - Gian hàng

https://www.facebook.com/visatonkin/

Thanh toán - giao nhận

THÔNG TIN TÀI KHOẢN CÔNG TY ĐỂ KHÁCH HÀNG THANH TOÁN

Để thuận tiện cho khách hàng, công ty Tonkin giao nhận miễn phí trong bán kính 5km tại trụ sở Hà Nội và văn phòng TP Hồ Chí Minh.

Quý khách hàng ở tỉnh khác vui lòng chuyển phát nhanh đến địa chỉ trụ sở Hà Nội hoặc văn phòng TP Hồ Chí Minh. Sau khi làm xong, chúng tôi sẽ gửi trả lại quý khách hàng dưới hình thức chuyển phát nhanh.

HN0989 26 1368HCM098 638 6898Emailinfo@tonkinvn.com